قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت بى تا کرج شعبه شهريار

شهریار -> همدان

شهرهای بین راهی

رزن

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: بنز۴۵۷

34 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت آسیاسفر نماینده شهریار

شهریار -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 13:30

اتوکار: مارال وی ای پی مانیتور اختصاصی
محل سوارشدن پایانه فاز3 اندیشه65289311

10 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت آسیاسفر نماینده شهریار

شهریار -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:59

اتوکار: مان وی ای پی مانیتور اختصاصی
02165289311 شماره تماس

25 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت