قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

21 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا مارال

37 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک, بروجرد, اراک, خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:30

اتوکار: بی ۹

8 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت آسیاسفر نماینده شهریار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 23:15

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵ نفره تخت شو(غذای سرد)
محل سوارشدن پایانه فاز3 اندیشه65289311

6 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا.۴۴

40 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت