قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

31 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا.۴۴

39 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهریار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP

6 صندلی خالی

780,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت