قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
مقصدآخرترکمنچای می باشد

25 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

560,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

560,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت