قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> مهربان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

680,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> مهربان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت