قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> مهربان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> مهربان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت