قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> میانه

شهرهای بین راهی

ترکمانچای

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> ترکمانچای

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

580,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت