قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

هشترود

شنبه

1399/05/18 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> هشترود (سراسکندر)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2

12 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت