قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> رودسر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 23:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

360,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> کلاچای

شهرهای بین راهی

رودسر

شنبه

1399/04/14 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت