قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اردبیل و تخفیف در ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,140,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> گرمی

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

جمعه

1399/11/03 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

950,000 ریال

760,000 ریال
پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرمی

شهرهای بین راهی

اردبیل

جمعه

1399/11/03 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت