قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرمی

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

450,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرمی

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

21 صندلی خالی

620,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت