قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرمی

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+1

22 صندلی خالی

750,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

900,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

32 صندلی خالی

550,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرمی

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

20 صندلی خالی

750,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت