قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2

43 صندلی خالی

430,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت