قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قدس

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال

14 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال

19 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۴۲۱۲

40 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت