قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال قم

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:05

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09100567417مرزوکی

0 صندلی خالی

330,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:15

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09100567417رزرو بلیط

0 صندلی خالی

250,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:25

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09100567417

9 صندلی خالی

330,000 ریال

      تاریخ حرکت