قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

14 پارسیان

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

14 پارسیان

مرکزی قم -> ساری

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

6 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت