قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال قم

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 16:44

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو09127577570

25 صندلی خالی

950,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 16:59

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو09127577570

25 صندلی خالی

950,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو09127577570

25 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت