قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:20

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

800,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:25

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

500,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:28

اتوکار: VIP 2+1
09127577570همراه با پک بهداشتی ماسک+پد الکل+دستکش

17 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:29

اتوکار: VIP 2+1
09127577570همراه با پک بهداشتی ماسک+پد الکل+دستکش

19 صندلی خالی

500,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت