قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

600,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:20

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

650,000 ریال

ایران پیمان قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1
وی ای پی تخت شو

19 صندلی خالی

800,000 ریال

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت