قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

مراغه

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزروبلیط09127577570

5 صندلی خالی

450,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

مراغه

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:31

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 09127577570

10 صندلی خالی

450,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

مراغه

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2
عوارضی زنجان پیاده میکند

20 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت