قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:45

اتوکار: VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9125517471)

16 صندلی خالی

900,000 ریال

عدل قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:50

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,320,000 ریال

ایران پیما

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو 09914890556

25 صندلی خالی

1,320,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزرو09378972292

25 صندلی خالی

1,320,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:08

اتوکار: VIP 2+1
جهت رزو09198526270

24 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت