قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
09378972292 جهت رزرو بلیط

0 صندلی خالی

900,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:41

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,080,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزرو 09378972292 بهامین

0 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9125517471)

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

ترابر بیتا شعبه پایانه قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:01

اتوکار: VIP 2+1
گلزار09197467909

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت