قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال قم

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:56

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو بلیط 09378972292vip بهامین

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:58

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو بلیط 09378972292vip بهامین

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو بلیط 09378972292vip بهامین

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت