قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

پیک صبا پایانه فدک

فدک -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:50

اتوکار: classicus 2+2

9 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا پایانه فدک

فدک -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:40

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

1,050,000 ریال

پیک صبا پایانه فدک

فدک -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

ایران پیمان قم

مرکزی قم -> آبادان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 19:10

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت