قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09017796291 - 09195192097

6 صندلی خالی

1,170,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:25

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> خرمشهر

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

آبادان

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:50

اتوکار: classicus 2+2
09017796291 - 09195192097

25 صندلی خالی

720,000 ریال

684,000 ریال
جهان گشت قم

مرکزی قم -> آبادان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1
وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت