قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> خرمشهر

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 13:50

اتوکار: classicus 2+2
09017796291 - 09195192097

0 صندلی خالی

720,000 ریال

684,000 ریال
عدل قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 16:01

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

خرمشهر

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9121515256)

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

خرمشهر

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 18:01

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت