قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

مارال سیر ایرانیان (تعاونی 10)

مرکزی قم -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1
وی ای پی تخت شو

8 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک صبا پایانه فدک

فدک -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:40

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

800,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

800,000 ریال

ایران پیمان قم

مرکزی قم -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک صبا پایانه فدک

فدک -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:05

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت