قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> کازرون

شهرهای بین راهی

شیراز

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
09195192097

25 صندلی خالی

900,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> جهرم

شهرهای بین راهی

شیراز

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:50

اتوکار: VIP 2+1
09195192097

25 صندلی خالی

900,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
09195192097

25 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیمان قم

مرکزی قم -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9122513479)

25 صندلی خالی

800,000 ریال

مارال سیر ایرانیان (تعاونی 10)

مرکزی قم -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
09122513479

25 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت