قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

جهان گشت قم

مرکزی قم -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1
09122513479

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

10 صندلی خالی

1,250,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:05

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

10 صندلی خالی

1,250,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:15

اتوکار: VIP 2+1
09145011444

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

تعاونی اتوبوس داران

مرکزی قم -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
09122513479

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت