قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1
09391510614 رضایی

25 صندلی خالی

720,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1
vip تک صندلی تخت شو مانیتور شخصی شماره تماس 09391510614

25 صندلی خالی

900,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

همسفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
09127573896 عوارضی قزوین پیاده میکند

25 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت