قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> لنگرود

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
نیم ساعت قبل از حرکت حضور در ترمینال الزامیست.

25 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت