قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

همسفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
وی آی پی(9121515256-9127573896)

10 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت