قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

31 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1
vip تک صندلی تخت شو مانیتور شخصی شماره تماس 09391510614

19 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفر قم

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

جمعه

1399/07/04 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
(9127573896-9120529349)

10 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

جمعه

1399/07/04 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

3 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت