قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

جهان گشت قم

مرکزی قم -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 16:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9122513479)

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 17:17

اتوکار: Scania VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9367143959)

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما

مرکزی قم -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتخت شو تلفن رزرو بلیط 09127577570

16 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیمان قم

مرکزی قم -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
خریدازسفر724 وی آی پی تخت شو09145011444

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتخت شو تلفن رزرو بلیط 09127577570

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت