قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:15

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

960,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

960,000 ریال

ایران پیمان قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

راه پیما پارسیان

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:46

اتوکار: VIP 2+1
09127577570همراه با پک بهداشتی ماسک+پد الکل+دستکش

10 صندلی خالی

960,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت