قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
شماره تلفن رزروبلیط09127577570

9 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:31

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزروبلیط09127577570

12 صندلی خالی

500,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:45

اتوکار: classicus 2+2

8 صندلی خالی

500,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت