قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
09122513479

23 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:18

اتوکار: Scania VIP 2+1
وی آی پی تخت شو(9120529349)

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1
09122513479

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:34

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:35

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

9 صندلی خالی

1,300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت