قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:29

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتخت شو تلفن رزرو بلیط 09127577570

25 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیما

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:29

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتخت شو تلفن رزرو بلیط 09127577570

25 صندلی خالی

570,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتخت شو تلفن رزرو بلیط 09127577570

25 صندلی خالی

550,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:58

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتک صندلی تلفن رزرو بلیط 09127577570

18 صندلی خالی

450,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:59

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، vipتک صندلی تلفن رزرو بلیط 09127577570

20 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت