قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زنجان و تخفیف در ترمینال قم

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> اردبیل

شهرهای بین راهی

زنجان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو09127577570

32 صندلی خالی

400,000 ریال

پیک صبا قم تعاونی 17

ترمینال قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 25

17 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صبا قم تعاونی 17

ترمینال قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 25
رزرو بلیط09127466435

17 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت