قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

پیک صبا قم

مرکزی قم -> پایانه مرزی مهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1
09127597411

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایمن سفرایرانیان قم

مرکزی قم -> پایانه مرزی مهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:44

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

ایران پیام نو قم

مرکزی قم -> پایانه مرزی مهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:46

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

800,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> پایانه مرزی مهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
رزرو 09378972292

6 صندلی خالی

800,000 ریال

راه پیما پارسیان

مرکزی قم -> پایانه مرزی مهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت