قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:58

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09100567417همراه پک بهداشتی.ماسک+دستکش+پد الکل

25 صندلی خالی

900,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:59

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09100567417همراه پک بهداشتی.ماسک+دستکش+پد الکل

25 صندلی خالی

900,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

آسیا سفر قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابر بیتا شعبه پایانه قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت