قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا مارال

35 صندلی خالی

240,000 ریال

رويال سفر

ساري -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: مان 26 نفره VIP

0 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای ی ۲۵ نفره

4 صندلی خالی

420,000 ریال

رويال سفر

ساري -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

0 صندلی خالی

420,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت