قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> اراک

شهرهای بین راهی

قم, تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک وی ای پی

15 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> اهواز

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

44 صندلی خالی

290,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

11 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال

20 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 11:15

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره تخت شو همراه باشام وناهار رایگان

8 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت