قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> قزوین

شهرهای بین راهی

کرج, تهران

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو

8 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:55

اتوکار: وی ای پی تخت شو

18 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:58

اتوکار: ولوو تی ایکس

16 صندلی خالی

300,000 ریال

رويال سفر

ساري -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:59

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت