قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
شرکت میهن نور اریا ساری سفر خوشی را برایتان ارزومند است

3 صندلی خالی

630,000 ریال

598,500 ریال
پیک معتمد ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تعاونی 2 ساری 33251007/33241002

23 صندلی خالی

365,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس ولو 44

9 صندلی خالی

365,000 ریال

      تاریخ حرکت