قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال ساری

ایران پیما ساری

ساری -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی تخشو

9 صندلی خالی

950,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیای وی ای پی تخشو

8 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت