قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شرکت شماره هفت عدل ساری

سارئ -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:15

اتوکار: مارال وی ای پی/بامانیتورشخصی

12 صندلی خالی

750,000 ریال

رويال سفر

ساري -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

9 صندلی خالی

730,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> اصفهان

شهرهای بین راهی

کاشان, قم

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:45

اتوکار: درساVIP مانیتو دار (باپذیرائی شام )

6 صندلی خالی

750,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

36 صندلی خالی

430,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 23:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو

7 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت