قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قزوین و تخفیف در ترمینال ساری

پیک معتمد ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مان وی آی پی

10 صندلی خالی

1,020,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

22 صندلی خالی

1,050,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

22 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت