قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال ساری

ایران پیما ساری

ساری -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو

0 صندلی خالی

840,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

      تاریخ حرکت