قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:15

اتوکار: ولوبی ۹

3 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ساری

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت