قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

رويال سفر

ساري -> تبريز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانيا 25 نفره vip

9 صندلی خالی

1,170,000 ریال

رويال سفر

ساري -> تبريز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانيا 25 نفره vip

5 صندلی خالی

1,170,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, قزوین, قزوین, قزوین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی VIP

21 صندلی خالی

1,170,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

29 صندلی خالی

936,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت