قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> بیرجند

شهرهای بین راهی

مشهد مقدس

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

13 صندلی خالی

870,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> تربت جام

شهرهای بین راهی

مشهد

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> مشهد مقدس

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

12 صندلی خالی

870,000 ریال

826,500 ریال
ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

12 صندلی خالی

504,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

32 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت