قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شرکت شماره هفت عدل ساری

سارئ -> نیشابور

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), بجنورد, مشهد (خراسان )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی- ۲۵ نفره

21 صندلی خالی

730,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> بیرجند

شهرهای بین راهی

مشهد مقدس

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
شماره رزور بلیط 33252555 خرید بلیط فقط از سایت میهن نور و پایانه ها

6 صندلی خالی

730,000 ریال

پیک معتمد ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تایباد

شهرهای بین راهی

مشهد مقدس

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسی 457
33241002//33251007/تعاونی دوساری

30 صندلی خالی

420,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> تربت جام

شهرهای بین راهی

مشهد

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

420,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تربت جام

شهرهای بین راهی

بجنورد, مشهد

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:00

اتوکار: ولووبی ۷

29 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت