قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بجنورد و تخفیف در ترمینال ساری

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تربت جام

شهرهای بین راهی

مشهد, بجنورد

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 14:00

اتوکار: ولوبی ۷ تیپ ۳

20 صندلی خالی

540,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

16 صندلی خالی

530,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> مشهد

شهرهای بین راهی

بجنورد

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی ۷

32 صندلی خالی

540,000 ریال

      تاریخ حرکت