قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

14 صندلی خالی

670,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

12 صندلی خالی

417,600 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

420,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

32 صندلی خالی

400,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> مشهد

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی ۷

31 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت