قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
شرکت میهن نور اریا ساری سفری خوشی را برایتان ارزومند است

0 صندلی خالی

670,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تربت جام

شهرهای بین راهی

مشهد, بجنورد

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 14:00

اتوکار: ولوبی ۷ تیپ ۳

37 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:45

اتوکار: ولوو۴۰نفره

28 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:50

اتوکار: مارال وی ای پی/بامانیتورشخصی

16 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

18 صندلی خالی

417,600 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت