قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

11 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> بیرجند

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سبزوار

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

37 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت