قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

32 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

12 صندلی خالی

1,320,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

12 صندلی خالی

1,350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت