قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

ایران پیما ساری

ساری -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, رشت

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:30

اتوکار: بنز۴۵۷

28 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: مان

45 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, رشت

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی۳۲ نفره

18 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت