قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

ایران پیما ساری

ساری -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, رشت

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:30

اتوکار: مان ۴۷ نفره

35 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: مان

45 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, رشت

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:30

اتوکار: مان ۴۷ نفره

31 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت