قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت, بندرانزلی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

8 صندلی خالی

360,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

360,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت, بندرانزلی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا

25 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت