قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: ولووبی ۷

4 صندلی خالی

245,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سبزوار, شاهرود (سمنان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

245,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت