قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آمل

شرکت ايرانپيما آمل

آمل -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: وی آی پی

24 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت ايرانپيما آمل

آمل -> یزد

شهرهای بین راهی

تهران, کاشان, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: وی آی پی

23 صندلی خالی

570,000 ریال

شماره 15 ترابر بیتا آمل

آمل -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان, تهران, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: َِVIP

17 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت ايرانپيما آمل

آمل -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی

24 صندلی خالی

620,000 ریال

شماره 15 ترابر بیتا آمل

آمل -> یزد

شهرهای بین راهی

کاشان, تهران, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۳۲ صندلی

23 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت