قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آمل

شماره 15 ترابر بیتا آمل

آمل -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان, کرج, قزوین

جمعه

1399/07/11 ساعت 17:30

اتوکار: َِVIP

12 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین

جمعه

1399/07/11 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
اتوبوس درسا هر صندلی مانیتور اختصاصی شماره جهت هماهنگی 09119221590یزدانی

25 صندلی خالی

800,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> زنجان

شهرهای بین راهی

قزوین

جمعه

1399/07/11 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

25 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت