قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قزوین و تخفیف در ترمینال آمل

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین

جمعه

1399/11/03 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
اتوبوس درسا هر صندلی مانیتور اختصاصی شماره جهت هماهنگی09119221590یزدانی

16 صندلی خالی

1,000,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> زنجان

شهرهای بین راهی

قزوین

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
شماره جهت هماهنگی 09119221590یزدانی

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت