قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال آمل

همسفر آمل

ترمینال آمل -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

6 صندلی خالی

590,000 ریال

همسفر آمل

ترمینال آمل -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

26 صندلی خالی

590,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> زنجان

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
شماره جهت هماهنگی 09119221590یزدانی

18 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت