قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بجنورد و تخفیف در ترمینال آمل

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

26 صندلی خالی

1,000,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

41 صندلی خالی

630,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس بی9
شماره جهت هماهنگی 09119221590یزدانی

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت