قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 01:00

اتوکار: وی ای پی ۲۴ نفره
ایران پیما 01132277777 آدرس جاده جدید آمل بابل ترمینال موزیرج

0 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 01:05

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 01:05

اتوکار: Volvo B9R VIP
01132278104 جهت رزروتلفنی

0 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابل

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 06:15

اتوکار: اسکانیا

7 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابل

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 07:00

اتوکار: مارال اسکانیا
اسکانیا معمولی درجه 1

0 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت