قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بابل به تهران

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو بی ۹
ایران پیما 01132277777

0 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:30

اتوکار: Volvo B9R
01132278104تعاونی15بابل

0 صندلی خالی

200,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابل

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

6 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابل

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 09:40

اتوکار: اسکانیا
وی آی پی درجه یک 25نفره

9 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت