قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

ترابر بی تا بابل

بابل -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:10

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:10

اتوکار: Volvo B9R VIP
09117805583 رزرو تلفنی01132278109

2 صندلی خالی

430,000 ریال

408,500 ریال
ترابر بی تا بابل

بابل -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

19 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو بی ۹
ایران پیما 01132277777

10 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 07:30

اتوکار: Volvo B9R
09117805583-011322780104 رزرو تلفنی

18 صندلی خالی

240,000 ریال

228,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت