قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:25

اتوکار: Scania Maral 2+2
01132279732

8 صندلی خالی

300,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

اسلامشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

اسلامشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:15

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:25

اتوکار: Scania Maral 2+2
01132279732

1 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت