قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

رويال سفر

ميدان 17شهريور-32192449-32277722-011 -> قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:45

اتوکار: 25 نفره (VIP)

8 صندلی خالی

650,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

10 صندلی خالی

650,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:45

اتوکار: وی ای پی ۲۴ نفره

0 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:45

اتوکار: Scania Maral VIP

4 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
09117805583-رزرو تلفنی بلیط

9 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت