قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732

0 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732

0 صندلی خالی

350,000 ریال

رويال سفر

ميدان هفده شهريور -> قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 22:45

اتوکار: سوپر ويژه 44

0 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت