قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قزوین و تخفیف در ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> تبريز

شهرهای بین راهی

قزوين

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:30

اتوکار: مان 26 نفره VIP

5 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت