قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> زنجان

شهرهای بین راهی

قزوین

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732

6 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> زنجان

شهرهای بین راهی

قزوین

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی ۲۴ نفره

8 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> زنجان

شهرهای بین راهی

قزوین

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP

4 صندلی خالی

630,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> قزوین

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> قزوین

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی ۲۴ نفره

0 صندلی خالی

630,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت