قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

گیتی پیما

بابل -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

2 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:15

اتوکار: ولوو وی ای پی بی۹
01132277222

10 صندلی خالی

430,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:00

اتوکار: Benz SC457 2+2

10 صندلی خالی

270,000 ریال

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:00

اتوکار: اس سی ۴۵۷

6 صندلی خالی

270,000 ریال

موسسه مسافربری همسفر چابکسواران بابل

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:15

اتوکار: بنز او ۵۰۰ (رخش) وی آی پی
تماس دفتر 01132044309

4 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت