قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> شيراز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

8 صندلی خالی

910,000 ریال

864,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
09118110027/32279732

25 صندلی خالی

910,000 ریال

864,500 ریال
سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> شيراز

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانيا

0 صندلی خالی

540,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
09118110027/32279732

25 صندلی خالی

910,000 ریال

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> شيراز

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانيا

0 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت